آفرینش‌های هنری

یکی از مهم‌ترین و بنیادی‌ترین اهداف و وظایف ما تولید و آفرینش آثار هنری است. تلاش ما در تولید و آفرینش این آثار نه تنها به ظهور خلاقیت‌ها، کشف استعدادهای ملی، رشد و تعالی فرهنگ بلکه به رونق اقتصادی هنر نیز کمک می‌کند.